Mr. Lawyer

فـان حـزب الله هـم الغـالـبـون

Mr. Lawyer

فـان حـزب الله هـم الغـالـبـون

Mr. Lawyer

یا اللهُ یا اللهُ یا الله

نفس زنان وارد خانه میشوم و بر کاناپه وا میروم. پرده ها را پس میزنم و قدم های چابک رهگذران را میشمارم. قدم هایی که نفس زنان چشم به راه خانه اند. رهگذری بی آنکه ساعتش را چک کند آهسته میپوید. شاید خانه ای ندارد یا کاناپه ای و شاید هم سوادی برای شمردن. اما آنطور که پیداست، نفسی !

+تمامی اشعار و نوشته ها به قلم بنده نگاشته شده
+نظرات شما همچون گنجی در دل وبلاگ پنهان خواهد ماند :)

آخرین مطالب

قرائت خانه

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۵۶ ب.ظ

اگر بگویم اکثر روز های غیر تعطیل دو سال گذشته را در کتابخانه گذراندم اغراق نکرده ام. از صبح به سالن مطالعه یا به قول رئیس کتابخانه ی شهر " قرائت خانه" میرفتم و بر سر میز معینی مینشستم و تا وقتی زنگ پایان به صدا درنمیامد رغبتی به بازگشت به خانه نداشتم. با چند نفر از افراد درس خوان - شما بخوانید خرخوان- که پای ثابت قرائت خانه بودند رفاقت و انسی پیدا کرده بودم و تجدید دیدار هر روزه، بر دوستیمان می افزود. مراجعه کنندگان بسیاری می آمدند و می رفتند اما حلقه ی ما که بر حسب اتفاق همرشته و همهدف نیز بودیم پایدار بود. برای بهتر کردن سهولت مطالعه و آسایش مطالعه کنندگان قانون وضع میکردیم و به تصویب میرساندیم و به طریق الصاق بر در و دیوار به سایرین ابلاغ میکردیم و دیگر مراجعه کنندگان هم به حرمت حق آب و گلی که داشتیم اگر نگویم مجبور بودند، لطف میکردند و تبعیت مینمودند!

همه ی کم و کاستی های موجود را به رئیس و کارمندان یادآور میشدیم و حل شدن فوری آنرا مطالبه میکردیم. به طوری که در مدت حضور ما چنان تغییرات مثبت و اساسی در فضا و امکانات کتابخانه حاصل شد که هرگز سابقا اتفاق نیفتاده بود. نامه نگاری ها و تماس هایمان با مسئولین استان و حتی مرکز، تمامی نداشت و تمام تلاشمان را کردیم تا ساعت کار کتابخانه را افزایش دهیم و گرچه پس از گذشت مدت نچندان زیادی از پیروزی، دوباره به وضع سابق بازگشت اما درهر حال قابل ستایش بود! به این ترتیب با تلاش ما و یاری مسئولین، نظم و سامان بر کتابخانه حاکم شد و محیطش مساعد و شایسته ی اعضا گشت و اتفاقا تعداد مراجعه کنندگان هم بیشتر شد. اما به دلایلی که دقیق یادم نیست دو ماه مانده به کنکور ارشد دیگر به کتابخانه نرفتم و تصمیم گرفتم که در خانه به مطالعه ادامه دهم.

چند روز بعد از کنکور قصد کردم برای خواندن رمان جنگل نروژی به خانه ی دوم خود یعنی کتابخانه بروم. تصور من اینبود که همان جمع قدرتمند مثل همیشه در صندلی های مخصوص خود نشسته اند و با دیدنم لبخند خواهند زد و خوش آمد خواهند گفت و دست خواهیم داد و احوال خواهیم پرسید و... اما دریغ که تصوراتم فرسنگ ها با واقعیت فاصله داشت. از اعضای سابق نه نامی بود و نه نشانی. جای بعضی صندلی ها تغییر کرده و مناطق استراتژیک (!) به تسخیر بیگانگان درآمده بود. نه استقبالی، نه سلامی، نه علیکی، نه حالی و نه احوالی! منی که زمانی ریش سفید کتابخانه بودم به چشم پشت میز نشستگان از اعضای جدید محسوب میشدم. آنها جمع خود را داشتند و لابد قوانین خود را! ناگهان قلبم گرفت و احساس عجیبی که نه غم بود و نه چیز دیگر بر من چیره شد. در آشنا ترین محل احساس غربت کردم و این تناقض برایم گنگ و نامفهوم بود. خشک شدم و فرو ریختم. حالا قلبا معتقدم که این میز ها به هیچکس وفا نمیکند !

  • مهیار حریری

ساختمان پزشکان

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۱۷ ب.ظ
نمیدانم کدام نامومن
در خط خطی خوانای شفانویس دست برد
و ما را زا به راه نسخه ی طبیبان کرد !

[ پیرمرد،
دارو هایش را از پیشخوان برمیدارد ]


#مهیار_حریری

  • مهیار حریری

کمربندها را ببندید !

پنجشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹ ق.ظ

خونسردی سنگپشت،

 چیزی از وهم بادآشوب شوم ساحل 

کم نمیکند !


  • مهیار حریری

دانشگاه گیلان

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۹:۴۶ ق.ظ

میتوان تحمل کرد

شاگرد اول های پر مدعا را

که درس خواندنشان مانند خلوت گزینی راهب بودایی

و مشق شبانه شان اوراد افراط است


میتوان بردبار بود

خودشیفتگان کودن را

که با تکیه بر تکیه کلام پر تکلف استادان

در پی خودنمایی اند


اما سر در نمیاورم

از غرور کاذب نخاله های مافنگی

که قوت لایموتشان دود است !


#مهیار_حریری


  • مهیار حریری

صنعـا

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۰۴ ب.ظ
روزنامه،
روزنامه،
آخرین خبر !

در یمن
رخت به خاک و خون کشیده را
به خشکشویی میسپارند !
  • مهیار حریری

سرزمین موعود

پنجشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵ ب.ظ

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور / حافظ


راه دشواری را در پیش گرفتم. راهی دراز و اکثرا مه آلود که حتی تا دو متری قدم هایم را به سختی میبینم. گاهی روز ها که از سرزمین های قحطی زده میگذرم از شکمم بانگ گرسنگی برمیخزد و لب هایم فریاد العطش میزند. بعضی شب ها که با صدای زوزه ی گرگ ها از خواب میپرم تا صبح نمیتوانم چشم بر هم بگذارم. گاهی روز ها که برق تیغ راهزنان به طمع غارت مال و منالم میدرخشد تکان های وحشت را در پیکرم حس میکنم. بعضی شب ها که در بستر بیماری، تب جانم را میسوزاند روحم را منجمد تر از گذشته میابم.

در ابتدای مسیر مرشد گفت میتوانم راه آسانتری را برگزینم و سریعتر و سلیم تر به مقصد برسم و در آسایش زندگی کنم اما من حداقل در آن زمان به گام های چالاک و ذهن زیرک و سینه ی گشاده ی خود باور داشتم و نعمت و ثروت و حشمت مقصد چنان کورم کرده بود که حتی ذره ای تردید در دلم راه نداشت. در خیالم روزگاری را تصور میکردم که به زودی زود دروازه های دیار خوشبختی به رویم باز شده و من چون امیران فاتح با سری افراشته از سوی مردم استقبال خواهم شد. گاهی اوقات به خود طعنه میزنم که چقدر خام بودی و نارس ولی همواره ندایی از درون انتخابم را میستاید و میگوید مگر تو از به پایان برندگان این راه چه کم داری؟ ستاره ی بختت تابان، روشنی چشمانت پرفروغ، شمشیر زبانت بران، استخوان پاهایت بی شکن، تپشهای قلبت موزون، ذکاوت ذهنت بسیار است! چه کم داری که این راه طلب کند و تو ندار باشی ؟

راست میگوید؟ نمیدانم. دروغ میگوید؟ نمیدانم. اما خود را به دست او سپردم و تمام رنج ها، زحمت ها، گم شدن ها، گم کردن ها، بیم ها و امید ها را به جان شیرینم خریدم تا شاید روزی مهمان ضیافت مردم دیار خوشبختی باشم! شاید.


  • مهیار حریری

موسی پسر عمران

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۸:۵۹ ب.ظ


بیندیش که گویی شبی سرد و زمستانی با همسر آبستن ات در بیابان تاریکی راه گم کرده باشی. شب بی مهتابی است و بیابان آنچنان تاریک که اگر اندکی از هم دور شوید جز با صدا کردن هم، یکدیگر را نمی یابید. در چنین ظلمات محضی سوسوی شعله ای را میبینی و همسرت را همانجا در تاریکی و سرما رها میکنی و به امید یافتن راه به سمت نور میروی. به شعله که میرسی از ترس نزدیک است قالب تهی کنی: شعله ای نیست، آتشی است بدون دود که از لابه لای شاخه های درخت تا دل آسمان پیوسته است. وحشت زده برمیگردی و به عمق تاریکی بیابان میگریزی. کمی بعد نفس زنان می ایستی و دوباره به سمت درخت میروی. اینبار صدای غریبی میشنوی که انگار از لای ستاره ها تا وسط درخت راه آمده است :

انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی * و انا اخترتک فاستمع لما یوحی*

همانا من پروردگار تو هستم. کفش ها را از پای بیرون آر که تو در وادی مقدس طوی هستی و من تو را برگزیده ام، پس به آنچه وحی میشود گوش بسپار.


روی ماه خداوند را ببوس، مصطفی مستور، نشر مرکز، ص 53

* سوره ی طه / آیات 12 و 13


  • مهیار حریری

فمینیست نمیفهمد !

جمعه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۲۳ ب.ظ

فمینیست چه میفهمد

خوشبختی دختری آفتاب و مهتاب ندیده را

که در هارمونی تقه ی منقار مرغ ها،

پچ پچ عامیانه ی زنان روستا

و همهمه ی چند نوجوان که پیکان زهوار دررفته ای را

در میان گل و لای هل میدهند

در ایوان نشسته و سبزی پاک میکند !


#مهیار_حریری


  • مهیار حریری

بت نسازیم

شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴ ق.ظ

امیرالمومنین علیه السلام :

کسی که اعتدال را رعایت کند، هرگز به هلاکت نمی افتد / بحارالانوار


حواسمان باشد وقتی در حال تعریف از صفات پسندیده کسی هستیم. وقتی در حال تمجید از ویژگی های دلپذیر کسی هستیم. وقتی در حال تحسین خصوصیت های مطلوب کسی هستیم. وقتی در حال توصیف رفتار های شایسته کسی هستیم، فقط و فقط یک لحظه به این بیندیشیم که هیچ چیز از هیچکس بعید نیست!. نباید کسی را با دیدن اندکی کار نیک تا عرش آسمان بالا ببریم و در مدح و ستایشش مبالغه و در اعتماد قلبی به وی افراط کنیم که وقتی کوچکترین خطا و دغلی از او سر زد ضربه ی بهت خردمان کند و سوز تحیر دلگرمیمان را سرد سازد.


  • مهیار حریری

با دشمنان مدارا ؟!

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ

میخواستم از خیابان فرعی به خیابان اصلی بپیچم اما راه مملو از ماشین بود و نمیشد حرکت کرد. راننده ی ماشین عقبی یکی دوبار بوق زد. کمی از بی دلیل بودن بوق هاش برآشفته شدم ولی به روی خودم نیاوردم. بالاخره به خیابان اصلی پیوستم و باز مجبور شدم برای عبور عابران پیاده پا روی ترمز بگذارم و ماشین عقبی هم در کمال پررویی دست روی بوق گذاشت. از آینه به راننده اش با اشاره فهماندم که بوق هایش دلیلی ندارد و باعث خشم من شده. به یک کوچه پیچیدم و دیدم کنارم نگهداشت. راننده مرد تقریبا چهل ساله ای بنظر میرسید که چهره ی برافروخته و سر و وضع لات گونه ای داشت. با صدایی نچندان آرام و لحنی نچندان محترم گفت : " مگه رانندگی بلد نیستی فلان فلان شده ؟ " با صدایی آرام و لحنی محترم گفتم: " آقا چرا الکی بوق میزنی ؟ میبینی راه بسته ست "  در ادامه ی مکالمه او فحش هایی داد که مانند بوق زدن هایش بی ربط و نامعقول بود و باعث شد از کوره در بروم و صدای من هم بلند شود. مرد کمربندش را با هیجان باز کرد و در را با حرص خاصی گشود تا به سمت من حمله ور شود. احساس کردم کاملا بی دفاع هستم و اگر دستش به من برسد لت و پار میشوم. دستم را به سمت داشبرد دراز کردم و چاقوی میوه خوری را برداشتم و آماده ی دفاع شدم اما یک لجظه با خودم گفتم چنین مرد بی آبرو و بی شعوری ارزش دست به خون آلوده کردن را ندارد. با حالتی که ناشی از موضع ضعف و قبول شکست بود او را به آرامش و صلح دعوت کردم و او نیز با ناسزاگویی سوار ماشینش شد و رفت.

دقیقا از لحظه ای که این ماجرا تمام شد گرفتاری فکری من آغاز شد و خواب و خوراک را از من گرفت. وجدانم بر سرم فریاد های مواخذه میکشد، احساس زخم خورده ام طعنه ی بی عرضگی میزند و مردانگی سرشکسته ام سرزنش ناتوانی میکند. نمیدانم عقب نشینی کار درستی بود یا اینکه باید کفایت شخصی خود را نشان میدادم و از شرافتم دفاع میکردم. نمیدانم پرهیز از خشونت و زد و خورد کار درستی بود یا باید بی باکی به خرج میدادم و هیزم بر آتش دعوا می افکندم و آن مرد گستاخ را سر جایش مینشاندم. نمیدانم سکون شمشیر در نیام خوش تر است یا برق تیغ رقصنده در هوا. نمیدانم کدامیک واکنش مناسبی درمقابل پرخاشگری و فحاشی است ولی در هر صورت من از در صلح و مسالمت وارد شدم و حالم چندان خوب نیست !

  • مهیار حریری